girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Septimi Severi Łuk o potrójnej arkadzie, wybudowany w 203 r. n.e. na Forum Romanum, poświęcony Septymiuszowi Sewerowi i Karakalli jako pamiątka wyprawy przeciw Partom.

Arcus Septimi Severi3     Arcus Septimi Severi2

Arcus Septimi Severi

arcus severi2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk