girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Titi Łuk Tytusa zbudowany na Via Sacra w kierunku na Forum Romanum przez Domicjana w 81 r. n.e. po śmierci Tytusa na pamiątkę zwycięskiej wojny nad Żydami. Łuk dokładnie zrestaurowany w roku 1822.

Arcus Titi    Arcus Titi2

Arcus Titi3

Arcus Titi6      Arcus Titi      Arcus Titi5

Arcus Titi-K2

arcus titi-kasia

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk