girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arx Północny warowny szczyt Kapitolu ze świątynią patronki Iuno Moneta (Junona Napominająca). Obok świątyni została wybudowana w 269 r. p.n.e. mennica, stąd nazwa pieniędzy: monety. Obecnie na tym terenie znajduje się kościół S. Maria in Ara Coeli [p. Templum Iunonis Monetae], a na północnym skłonie zbocza zbudowano już w wieku XX monumentalny Ara Patriae (Altare della Patria) - Ołtarz Ojczyzny, Monumento a Vittorio Emanuele II, na którym wiele wspaniałych rzeźb, Grób Nieznanego Żołnierza, w środku znajdują się pomieszczenia muzealne, a na samej górze miejsca widokowe.

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk