girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Basilica Aemilia (Fulvia) Bazylika Emiliańska wybudowana przy Forum Romanum w 179 r. p.n.e., odbudowana w roku 54 p.n.e., restaurowana przez Augusta, Tyberiusza i Honoriusza, a także po wypędzeniu Alaryka z Rzymu w 410 n.e. Jej długość liczyła 70 m., szerokość 29 m.

Basilica Aemilia      Basilica Aemilia2

basilica aemilia-k.


STRONA GŁÓWNA

wietrzyk