girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Campus Codetanus Pole Kodetańskie było szeroką przestrzenią na zachodniej stronie Tybru naprzeciw Awentynu, która nazwę wzięła od bagiennych roślin podobnych do końskich ogonów (?). Na terenie starożytnego Campus Codetanus znajduje się obecnie m.in. Villa Sciara.

Campus Codetanus

villa sciara

villa sciara2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk