girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Campus Esquilinus Pole Eskwilińskie było szeroką przestrzenią używaną pierwotnie jako cmentarz. Później Mecenas przekształcił je w ogrody. Na tym terenie obecnie znajduje się Bazylika S. Maria Maggiore [p. Basilica Iunii Bassi] wraz z przyległymi placami.


STRONA GŁÓWNA

wietrzyk