girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Capitolium Góra Kapitol składała się z bardziej warownej, północno-wschodniej części Arx, gdzie znajdowała się świątynia Junony "Napominającej" (Iuno Moneta) i państwowa mennica oraz południowo-zachodniej części, która miała charakter typowo sanktuaryjny ze świątyniami: Templum Iovis Optimi Maximi, Templum Opis, Templum Fidei i Templum Iovis Custodis. Cała zresztą góra Kapitol miała charakter sanktuaryjny, bo i na zboczach budowano świątynie: Templum Saturni, Templum Vespasiani, Templum Concordiae. Na zboczu góry znajdowało się też Archiwum Państwowe, Tabularium.

Capitolium2

capitolium

campidoglio-plan

Capitolium3

Capitolium4

Capitol - marek

Kapitol-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk