girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Carcer Więzienie u południowo-wschodnich podnóży Kapitolu. Ponieważ tradycja mówi, że w tym więzieniu przebywał również przed swą męczeńską śmiercią święty Piotr, dlatego nazywają to więzienie również Carcer Sancti Petri (Więzienie św. Piotra), a stojącą nieopodal świątynię, Santo Pietro in Carcere (Świętego Piotra w Więzieniu), poświęcono właśnie temu świętemu. W średniowieczu nazwano to więzienie Mamertyńskim.

s. Pietro in Carcere

  s. Pietro in Carcere2

s. Pietro in Carcere

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk