girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Castra Equitum Singularium Koszary straży cesarskiej. Oprócz istniejących koszar pretorian, cesarz Septymiusz Sewer dobudował nieopodal nowe koszary. Stare koszary nazywane były Castra Priora Equitum Singularium (111), późniejsze Castra Nova Equitum Singularium (110), na miejscu których cesarz Konstantyn wybudował pierwszy kościół papieży, Bazylikę św. Jana na Lateranie. Obecna Bazylika nabrała kształtu w wieku XVII. z przyległym Pałacem Lateraneńskim.

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk