girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Clivus Publicius Pierwsza wybrukowana ulica (clivus - ulica wznosząca się) w Rzymie wybudowana  w 238 r. p.n.e., wznosząca się na Awentyn (Wcześniej wybudowana droga Via Appia w 312 r. p.n.e. była poza murami Rzymu), w pobliżu której znajdowały się m.in. Templum Lunae (65), Thermae Suranae i Mithreum.

Clivus Publicius

Clivio Publicio

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk