girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Amphitheatrum Flavium (Colosseum) (90) Rozpoczął budowę tego amfiteatru w 72 r. n.e. Wespazjan w miejscu zburzonego Domus Aurea Nerona. Kontynuował budowę Tytus, a zakończył Domicjan. Wysokość budowli wynosiła ok. 50 m., długość 188 m., szerokość 156 m. Amfiteatr mieścił 70 tysięcy widzów, którzy mogli przed upałem czy przed deszczem ukryć się za ruchomym płóciennym dachem (velarium). Był przyozdobiony licznymi rzeźbami. Igrzyska w nim trwały do V w. n.e. W czasach chrześcijańskich utracił charakter miejsca igrzysk. Później był plądrowany, a materiał wykorzystywany na budowę innych budynków aż do XVIII wieku.

Colosseum 1         Colosseum

    colosseum 3         colosseum 2

Colosseum-kasia

Col.5-k

Col.9-k

col.10-k

Colosseum et Arcus

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk