girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Columna Antonini Pii (24) Kolumna z czerwonego egipskiego granitu, którego baza o wys. 5 m. z białego, italskiego marmuru, była pokryta płaskorzeźbami przedstawiającymi ubóstwienie Antonina Piusa i jego żony Faustyny. Kolumna wzniesiona została na Polu Marsowym (Piazza di Campo Marzio) przez Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa, z której granitowy trzon zniszczał po roku 1703, baza zachowała się do naszych czasów.

columna aurelii et antonini

Columna Antonini Pii

Columna Antonini Pii

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk