girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Domus Augustana (78) Pałac cesarza Domicjana zbudowany na Palatynie przez nadwornego architekta Rabiriusa. Pałac ten wzniesiony w latach 81-96 nosił nazwę Domus Augustana, ale także Domus Flavia. Ponieważ pałac ten pełnił funkcję domu prywatnego i reprezentacyjno-urzędową, dlatego obecnie część prywatną nazywa się Domus Augustana, a część reprezentacyjną Domus Flavia.

 dOMUS aUGUSTANA    Domus Augustana2

Domus Augustana3

domus aug.-k

domus aug.2-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk