girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Domus Flavia (79) Urzędowa rezydencja na Palatynie cesarza Domicjana zbudowana w latach 81-96 przez architekta Rabiriusa. Przylegała do prywatnej rezydencji cesarza, do Domus Augustana. Domus Flavia składał się z trzynawowej bazyliki (Basilica Iovia), sali tronowej oraz przylegających innych pomieszczeń.

dOMUS aUGUSTANA     Domus Flavia3

 Domus Flavia2

palatinus3-k

palatinus4-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk