girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Domus Liviae (Augusti) (83) Ozdobiona malowidłami stosunkowa skromna rezydencja na Palatynie, Augusta i jego żony Liwii.

Domus Liviae       Domus Liviae2

Aedes MinervaeDomus Liviae4 Domus Liviae3  Domus Liviae5

palatinus14-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk