girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Domus Tiberiana (80) Pierwszy wielki cesarski pałac zbudowany przez Tyberiusza w północno-wschodniej części Palatynu (Ponad Atrium Vestae).

Domus Tiberiana       Domus Tiberiana2

dmus tib.-moz      domus tib.-tunel      domus tib.-moz

Domus Tiberiana-k

domus tiberiana-k

Domus Tib.-p
Widok z Domus Tiberiana

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk