girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Boarium (B) (Rynek Wołowy) W VI w. p.n.e. został wybrukowany plac nad Tybrem Velabrum (nazwa od strumienia Velabrum, który wpadał tutaj do Tybru), dogodny dla handlu. Tutaj zawijały pierwsze statki z Grecji, tutaj też, według tradycji, zatrzymał się Herkules, któremu poświęcone są na tym placu Templum Herculis Victoris, Aedes Aemiliana Herculis, Ara Maxima Herculis, a także nieopodal leżący Circus Maximus.

Forum Boarium6

 Forum Boarium   Forum Boarium2

Forum Boarium3

forum boarium-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk