girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Esquilinus Centralny plac publicznego życia Eskwilinu, na którym wybudowano za czasów Augusta kompleks handlowy Macellum Liviae. Obecnie Piazza Esquilina przed Basilica S. Maria Maggiore od strony Via Cavour.

 Forum Esquilinus

piazza esquilina

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk