girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Holitorium (C) Rynek Warzywny umiejscowiony między Tybrem a Kapitolem. Obecnie jest to Piazza Ara Coeli przed wejściem na Kapitol.

Forum Holitorium

piazza ara coeli2

piazza ara coeli-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk