girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum (Romanum) (A) Początkowo był to bagnisty teren, który w IX-VII w. p.n.e. pełnił funkcję cmentarza. W VI w. p.n.e. teren udało się osuszyć dzięki wybudowaniu kanału odwadniającego, początkowo odkrytego, a w późniejszym czasie jako zamkniętego kolektora Cloaca Maxima. Wybrukowany plac nabrał charakteru głównego placu miejskiego, Forum Romanum, przy którym wybudowano Kurię, miejsce posiedzeń senatu, świątynie, bazyliki i inne. Pod powierzchnią placu zgromadzeń, Comitium, znaleziono tzw. Lapis Niger, Czarny Kamień, z inskrypcją z ok. VI w. p.n.e. Od III w. n.e. miejsce to uważano za Grób Romulusa.

 Forum Romanum3

Forum Romanum2

fora-rys

Forum Romanum4

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk