girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Suarium Rynek Świński na północy Rzymu u podnóży Mons Pincius na południe od Horti Lucullani. Obecnie to teren Piazza Mignanelli oraz Via due Macelli.

    Forum Suarium

Piazza Mignanelli3

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk