girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horrea Magazyny przy Porta Portuensis dla zboża przywożonego Tybrem. Obecnie to tereny mniej więcej Ministero dei Beni Culturali przy Porta Portese z dużą ilością straganów.

  Horrea

Porta Portese

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk