girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Lolliani Ogrody Marka Lolliusza, leżące u wschodnich podnóży Collis Viminalis, przejęte zostały przez Oktawiana. Obecnie jest to otwarty teren przed dworcem kolejowym Termini, Piazza dei Cinquecento.

Horti Lolliani     Horti Lolliani2

termini1905

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk