girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Tauriani et Calyclani Ogrody leżące na wschodzie Rzymu były własnością T. Statyliusza Taurusa, konsula z 26 r. p.n.e. Obecnie m.in. na tym terenie (też na Campus Viminalis) znajduje się główny dworzec kolejowy Rzymu, Stazione Termini.

Piazza di termini

Horti Tauriani et Calyclani

Stazione Termini-p

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk