girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mausoleum Augusti Monumentalny grobowiec zbudowany w 29 r. p.n.e. w północnej części Campus Martius przez Augusta dla siebie i swojej rodziny. Okrągłe podium o średnicy 88 m., na którym wznosił się kurhan do wysokości 44 m., ze stojącym na szczycie posągiem Oktawiana. Przed wejściowym korytarzem do komory grobowej stały dwa obeliski. Spisane tam zostały czyny chwalebne cesarza (napisane przez niego samego) - obecnie zapisane na ścianie Museum Ara Pacis. W grobowcu zostali pochowani jeszcze przed śmiercią Augusta: Marcellus (mąż Julii i siostrzeniec Augusta), siostra Oktawia, Agryppa (drugi mąż córki Julii), Gajusz i Lucjusz (synowie Julii) oraz pasierb Druzus Starszy. Po śmierci Augusta zostali w mauzoleum pochowani: Germanik, Liwia, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Agrypina, Wespazjan, Nerwa i Julia Domna.

Mausoleum Augusti     Mausoleum Augusti2

Mausoleum Augusti3

Mausoleum Augusti-k

gesta augusti-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk