girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mons Caelius Według tradycji nazwa tego wzgórza wzięła się od wojownika etruskiego Cele Vibenna, który zajmował to wzgórze w VI w. p.n.e. w czasie panowania Tarkwiniuszy. Za czasów Klaudiusza na tym wzgórzu wzniesiono monumentalny zespół sanktuaryjny Templum Divi Claudii (dzi¶ ko¶ciół Santi Giovanni e Pauli).

montes Romae    Mons Caelius

Mons Caelius2

s. Giovani e Paulo

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk