girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mons Testaceus Sztucznie utworzone wzgórze poza Murami Serwiańskimi o wysokości 54 m., uformowane z wyrzucanych śmieci, a przede wszystkim skorup glinianych naczyń, testae. Po wybudowaniu Murów Aureliańskich wzgórze znalazło się w obrębie Rzymu.

MONS TESTACEUS

 MONS TESTACEUS
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk