girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mons Vaticanus Wzgórze, poświęcone staro italskiemu bóstwu wyroczni Watykanusowi, było miejscem dla prywatnych willi, grobowców, a także monumentalnych budowli m.in.: Circus Caligulae (Gaiae et Neronis), Naumachia Traiani. Obecnie tereny te zajmuje państwo Watykan.

     Mons Vaticanus      Mons Vaticanus

Mons Vaticanus

Mons Vaticanus

Wat-mus-k
Widok od strony Muzeum Watykańskiego
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk