girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Murus Aureliani Mury wznoszone w latach 270-282 n.e. z cementu i licowanej cegły miały 19 km długości. W IV i V w. wzmocniono mury, tak że za Honoriusza w V w. miał 383 wieże i 14 bram wyłożonych trawertynem i mniejsze bramki posterulae (posternae). Mur miał wysokość 6-8 m.

Murus Aureliani2  
Murus Aureliani   Murus Aureliani3

Murus Aur+aqued.-k
Ciekawy przykład dostosowania wcześniejszych akweduktów do celów obronnych w Murach Aureliana. Fragment w drodze na Lateran
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk