girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Navalia Rzeczne porty składające się z części północnej, Navalia Superiora, mające charakter ogólnodostępny, oraz z części południowej, Navalia Inferiora, nieopodal Porta Trigemina Murów Serwiańskich, mające charakter portu marynarki wojennej. Obecnie tereny Navalia Superiora zajmuje południowa część Lungotevere del Sangallo.

Navalia

Lungotevere del Sangallo
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk