girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Nymphaeum Licinianum Budynek i fontanny w Ogrodach Licyniańskich, zwany też Templum Minervae Medicae. Obecnie w ogrodach Giardini Piazza Vittorio Emenuele II.

Piazza Em-Minerva Medica
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk