girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Odeum Domitiani (33) Budynek postawiony za czasów Domicjana na Polu Marsowym, pełnił funkcję teatru muzycznego, który mógł pomieścić ok. 8000 widzów. Obecnie to teren Piazza Braschi.

Odeum Domitiani

Palazzo Braschi
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk