girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Piscina Publica Pierwszy publicznie dostępny basen w pobliżu późniejszych Term Karakalli, od której nazwy XII dzielnica Rzymu od czasów Augusta nosiła miano Piscina Publica. Obecnie na tym terenie znajduje się Stadio delle Terme di Caracalla.
         
Piscina Publica

Stadio delle Terme di Caracalla
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk