girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Aemilius (5) Wybudowany w 179 r. p.n.e. most został restaurowany przez Augusta. Most przebudowywany przez papieża Grzegorza XIII częściowo uległ zniszczeniu w czasie powodzi w roku 1598. Obecnie przy ruinach starego Pons Aemilius wybudowano Ponte Palatino.
 
  Pons Aemilius       Pons Aemilius 3

Pons Aemilius

Pons Aemilius-Palatinis-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk