girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Sublicius (4) Według tradycji najstarszy most na Tybrze wybudowany za czasów króla Ankusa Marcjusza wyłącznie z drewna bez użycia żelaznych łączy. Łączył on brzegi Tybru na wysokości Forum Boarium. W okresie cesarstwa o istnieniu tego mostu wiedziano już tylko z przekazów.
Obecnie w tym mniej więcej miejscu stoi Ponte Palatino, natomiast współczeny most, Ponte Sublicio,
stoi w Rzymie poniżej, przy środkowej części Awentynu.

Pons Sublicius 

Ponte Palatino    Ponte Sublicio
Ponte Palatino    Ponte Sublicio

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk