girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Tiburtina Brama w Murach Aureliana, która powstała z ufortyfikowania arkad podtrzymujących akwedukty Aqua Marcia, Aqua Tepula, Aqua Iulia. Obecnie brama nazywa się Porta S. Lorenzo.
     
Porta Tiburtina3    Porta Tiburtina4

porta tiburtina
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk