girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus Aemilia Wielki, z przyległym krużgankiem, magazyn o parametrach 487 x 60 m., służący do przechowywania towarów. Został zbudowany przez M. Emiliusza Lepidusa i L. Emiliusza Paulusa w 193 r. p.n.e. Obecnie biegnie tam Via Giovanni Branca i Via Battista Bodoni.
     
  Porticus Aemilia    Porticus Aemilia2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk