girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus Octaviae (51) Portyk Oktawii, zbudowany przez Augusta w 30 r. p.n.e. na miejscu poprzedniego Portyku Metellusa, otaczał dwie świątynie: Jowisza Statora i Junony Reginy. Był więc ogrodzeniem okręgu świętego, ale pełnił też funkcję muzeum, gdyż były w nim wystawione greckie rzeźby. Obecnie to teren Piazza Campitelli obok Teatru Marcellusa.

Porticus Octaviae
    Porticus Octaviae2

Porticus Octaviae5    Porticus Octaviae3

Piazza campitelli
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk