girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus VIPSANIA Portyk, wybudowany wzdłuż Via Lata przy Polu Marsowym w 25 r. p.n.e., został zadedykowany przez Augusta w 7 r. p.n.e. Markowi Wipsaniuszowi Agrypie, który zmarł w 12 r. p.n.e. Obecnie na tym terenie znajduje się Piazza Venezia.

   Porticus VIPSANIAE

Piazza Venezia1-k

Piazza Venezia2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk