girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus et Piscina (104) Portyk i obok niego staw (basen), być może część Ogrodów Lamiańskich i Majańskich, pomiędzy Mons Oppius i Mons Esquilinus. Obecnie teren mniej więcej Largo Leopardi.
     
    Porticus et Piscina
Tak mógł wyglądać ten obiekt

Largo Leopardi
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk