girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Rivus Herculaneus Aquae Marciae Strumień Herkulański Marcjańskiego Akweduktu była to odnoga od Aqua Marcia prowadząca wodę od okolic Porta Tiburtina w kierunku Mons Caelius i Aventinus.

PORTA PRAENESTINA - PLAN

Rivus Herculaneus Aquae Marciae
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk