girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Saepta Iulia "Ogrodzenie Julijskie" na Polu Marsowym było wielkim prostokątnym dziedzińcem o wymiarach 300 x 120 m. Wybudowany w 26 r. p.n.e., otoczony został portykiem. Na placu tym odbywały się igrzyska gladiatorskie. Częściowo teren Saepta Iulia zajmuje Piazza sopra Minerva.

Saepta Iulia     Saepta Iulia2

Saepta Iulia2
    Saepta Iulia3

piazza sopra minerva

piazza sppra minerva-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk