girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Subura Jedna z najludniejszych dzielnic starożytnego Rzymu na wschód od Rynków Cesarskich, składająca się przeważnie z biedniejszej ludności napływowej. Dzielnica ta została oddzielona przez Augusta od Rynków Cesarskich niewrażliwym na ogień murem z kamienia gabińskiego.

Subura  Subura2

Subura3     suburra-k

suburra2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk