girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templa (Minucia Vetus) (46) Są to cztery świątynie (zwane od północnej A, B, C i D) wybudowane w różnym czasie (między V i II w. p.n.e.) w Portyku Minucia Vetus. Obecnie teren ten nazywa się Świętym Okręgiem na Largo Argentina. Najstarsza, C, z drugiej połowy IV w. p.n.e. poświęcona była staro italskiej bogini Feronii. Druga w kolejności z III w. świątynia A była prawdopodobnie poświęcona Junonie Curitis ("Troszczącej się"). Z początku II w. p.n.e. pochodzi świątynia D wzniesiona na cześć Lares Permarini. Najmłodszą, okrągłą świątynię B wybudowano być może w 101 r. p.n.e. dla bogini Fortuny z przydomkiem huiusce diei ("Los tego dnia"), na pamiątkę zwycięstwa Mariusza nad Cymbrami pod Vercellae.

Templa (Minucia Vetus)     Templa (Minucia Vetus)2

largo argentina-k

largo argentina2

largo argentina2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk