girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Aesculapii (9) Świątynia zbudowana na Wyspie po wielkiej zarazie w 289 r. p.n.e. i dedykowana greckiemu bogu zdrowia Asklepiosowi-Eskulapowi. Pełniła również funkcję szpitala. Obecnie również znajduje się tam kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja na Wyspie oraz Szpital św. Jana.

 Templum Aesculapii    Templum Aesculapii2
  
Templum Aesculapii3

insula0k

s. bartolomeo-k

s. bartolomeo3-k

zob.
San Bartolomeo all' Isola (Tiberina), B. (Isola Tiberina)
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk