girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Apollinis (84) Świątynia Apollona na Palatynie zbudowana z marmuru przez Augusta w 28 r. p.n.e. posiadała oprócz posągu Apollona również statuy matki Latony i siostry Diany. Świątynia ta była połączona rampą z Domem Augusta.

Templum Apollinis    Templum Apollinis
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk