girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Castorum Świątynia poświęcona Dioskurom, Kastorowi i Polluksowi, została wybudowana przy Forum Romanum w 484 r. p.n.e. jako pomocnikom zwycięstwa nad Lacus Regillus (Jeziorem Regilleńskim) w walce przeciw Latynom, sprzymierzeńcom wygnanego króla, Tarkwiniusza Pysznego. Odbudowana w kamieniu w 117 r. p.n.e., a następnie z marmuru w 6 r. n.e. przez Tyberiusza. Była to największa świątynia na Forum Romanum o wymiarach 50 x 30 m.

Templum Castorum3

Templum Castorum5

    Templum Castorum5

templum dioscurum
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk