girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Cereris, Liberi et Liberae Świątynia trójcy bóstw rolniczych, Cerery, Libera i Libery, odpowiadająca greckiej triadzie eleuzyńskiej: Demeter, Dionizosowi i Korze (Persefonie), zbudowana została na Awentynie w 493 r. p.n.e. przez greckich artystów: Damofilosa i Gorgazosa. Obecnie to teren Zakonu Maltańskiego na Awentynie.

tEMPLUM CERERIS    Templum Cereris, Liberi et Liberae

kaw.malt-k

kawl.malt2-k      buco di roma

kaw.malt3-k

kaw.malt4-k

cavalieri malt.
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk