girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Divi Traiani Świątynia Boskiego Trajana poświęcona przez Hadriana w 120 r. n.e. Trajanowi i jego małżonce Plotynie. Znajdowała się za Basilica Ulpia jako przedłużenie Forum Traiani. Przed wejściem do świątyni znajdowało się osiem kolumn o dwumetrowej średnicy i dwudziestometrowej wysokości. W późniejszych czasach na fundamentach zbudowano chrześcijański kościół Santa Maria Antica, w jej zaś otoczeniu dwie inne świątynie: Santa Maria di Loretto (po lewej) oraz Ss. Nome di Maria (po prawej).
       
Templum Divi Traiani

Templum Divi Traiani     Templum Divi Traiani3

templa ad F. Traiani-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk