girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Faustinae et Antonini Świątynia Faustyny i Antonina dedykowana w 141 r. p.n.e. Faustynie i w dwadzieścia lat później jej mężowi Antoninowi Piusowi. Późniejszy chrześcijański kościół S. Lorenzo in Miranda wykorzystał nawę swej pogańskiej poprzedniczki.
       
Templum Faustinae et Antonini2 Templum Faustinae et Antonini Templum Faustinae et Antonini

     Templum Faustinae et Antonini3

Templum Faustinae et Antonini5

t. Faustinae

T. Faust.-p
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk